1) ต้นสังเกตเห็นหยดน้ำบนใบไม้ในตอนเช้าทั้งๆ ที่ไม่มีฝนตก อยากทราบว่าหยดน้ำนั้นคือสิ่งใด

แม่คะนิ้ง

ลูกเห็บ

หิมะ

น้ำค้าง

2 )  ปรากฏการณ์ใดที่มีสถานะเป็นของแข็ง

เมฆ

ลูกเห็บ

หมอก

น้ำค้าง

3 )  การที่ไอน้ำกลายเป็นหยดน้ำเรียกว่าอะไร

การระเหย

การหลอมเหลว

การควบแน่น

การหลอมละลาย

4 )  การทดลองการเกิดลูกเห็บโดยใส่น้ำแข็งลงในกระป๋องนม เหตุใดจึงต้องใส่เกลือลงไปในกระป๋องนมด้วย

เพื่อให้เกลือดูดความชื้นออกจากน้ำแข็ง

เพื่อให้เกลือดูดความร้อนออกจากน้ำแข็ง

เพื่อให้น้ำแข็งเกิดการหลอมละลายเร็วขึ้น

เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำแข็งเกาะรวมกันเป็นก้อน

5 )  ลมฟ้าอากาศหมายถึงข้อใด

สภาพอากาศที่เกิดขึ้นประจำถิ่น

อากาศทั้งหมดที่ห่อหุ้มโลกไว้

ส่วนผสมของอนุภาค ฝุ่นละออง ไอน้ำ และก๊าซ

สภาพอากาศที่เป็นอยู่ และมีการเปลี่ยนแปลงในระยะเวลาสั้นๆ

6 )  สภาพอากาศลักษณะใดที่มีการระเหยของน้ำได้มาก

อากาศชื้น

อากาศแห้ง

อากาศเปียก

อากาศอิ่มตัว

 

 

7 )  บริเวณใดมีความดันอากาศต่ำที่สุด

ภูเขา

ทะเล

พื้นดิน

ป่าไม้

8 )  ข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์ที่นำความรู้เรื่องความดันอากาศมาใช้ประโยชน์

ปากกาหมึกซึม

หลอดฉีดยา

ตุ๊กตาล้มลุก

หลอดดูด

9 )  ข้อใดหมายถึงอากาศเคลื่อนที่

ลม

ไอน้ำ

พายุ

ถูกทั้งข้อ ก. และ ค.

10 )  ลมในข้อใดที่เกิดเวลากลางวัน และเกิดจากอากาศบริเวณเหนือพื้นดินมีอุณหภูมิสูงกว่าพื้นน้ำ

ลมบก

ลมทะเล

ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้

ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ

11 )  หากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดมาสู่ประเทศไทย จะส่งผลต่อสภาพอากาศอย่างไร

นำความหนาวเย็นมาให้

ทำให้เกิดความแห้งแล้ง

ทำให้ฝนตกชุก

ทำให้อากาศร้อน

12 )  ลมชนิดใดที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างรุนแรง

ลมประจำฤดู

ลมประจำเวลา

ลมประจำถิ่น

ลมพายุหมุน

 

 

13 )  อาชีพในข้อใดที่ต้องอาศัยประโยชน์จากลมประจำเวลา

ชาวนา

ชาวสวน

ชาวไร่

ชาวประมง

14 )  เราสามารถพบเห็นการใช้กังหันลมสูบน้ำเข้านาเกลือได้ที่จังหวัดใด

สิงห์บุรี

นครราชสีมา

กาญจนบุรี

สมุทรสงคราม

15 )  ข้อใดไม่ใช่หยาดน้ำฟ้า

น้ำฝน

หิมะ

น้ำค้าง

ลูกเห็บ

16 )  กีฬาในข้อใดต้องอาศัยแรงลมในการเล่น

วินด์เสิร์ฟ

เรือแคนู

เจ็ตสกี

กระดานโต้คลื่น

17 )  ข้อใดเกิดจากการได้รับความร้อน

ไอน้ำกลายเป็นหยดน้ำ

น้ำกลายเป็นไอน้ำ

หยดน้ำกลายเป็นน้ำแข็ง

น้ำกลายเป็นน้ำแข็ง

18 )  ปัจจัยในข้อใดสำคัญที่สุดในการเกิดวัฏจักรของน้ำ

สิ่งมีชีวิต

ความร้อน

ลม

ป่าไม้

 

 

19 )  ลักษณะอากาศในข้อใดทำให้แหล่งน้ำตามธรรมชาติระเหยได้เร็วที่สุด

ฝนตก

หนาวจัด

ร้อนจัด

มีหมอก

20 )  ลมมีผลต่อการเกิดวัฏจักรของน้ำอย่างไร

ทำให้ไอน้ำควบแน่นเป็นหยดน้ำ

ทำให้ต้นไม้คายน้ำมากขึ้น

ช่วยพัดพาไอน้ำในอากาศไป ทำให้น้ำระเหยได้เร็ว

ช่วยให้ไอน้ำควบแน่นกลายเป็น หยดน้ำ

21 )  ปาล์มมองเห็นเมฆเป็นก้อนรูปร่างต่างๆ มีสีขาวตรงยอดแหลม ด้านล่างเป็น สีเทาคล้ำ อยากทราบว่าเป็นเมฆชนิดใด

เมฆสตราตัส

เมฆคิวมูลัส

เมฆเซอร์รัส

ไม่มีข้อถูก

22 )  เมื่อไอน้ำกระทบกับความเย็น ไอน้ำจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร

ควบแน่นกลายเป็นหยดน้ำ

รวมตัวกันเป็นน้ำแข็ง

ลอยตัวสูงขึ้นไปในอากาศ

ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง

23 )  การที่น้ำสามารถเปลี่ยนสถานะได้ ทำให้เกิดผลดีอย่างไร

ทำให้น้ำมีความสะอาด

ทำให้น้ำมีราคาถูก

นำมาผลิตกระแสไฟฟ้าได้

ทำให้น้ำไม่หมดไปจากโลก

24 )  ข้อใดคือสาเหตุของการเกิดกลางวัน กลางคืน

การที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์

ดวงอาทิตย์สว่างและดับสลับกัน

การที่ดวงจันทร์โคจรรอบโลก

การที่โลกหมุนรอบตัวเอง

 

 

25 )  โลกและดวงอาทิตย์มีความสัมพันธ์กันอย่างไร

ดวงอาทิตย์เป็นบริวารของโลก

โลกเป็นบริวารของดวงอาทิตย์

โลกและดวงอาทิตย์มีขนาดใกล้เคียงกัน

โลกและดวงอาทิตย์หมุนรอบตัวเองโดยใช้เวลาเท่ากัน

26 )  หากยืนหันหน้าไปทางทิศใต้ ทิศที่อยู่ทางซ้ายมือคือทิศอะไร

ทิศตะวันออก

ทิศเหนือ

ทิศตะวันตก

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

27 )  ชาวเรืออาศัยดวงดาวในข้อใดในการเดินเรือเวลากลางคืน

ดาวไถ

ดาวเหนือ

ดาวลูกไก่

ดาวนายพราน

28 )  ถ้าต้องการดูดาวให้ชัดเจน ควรเลือกดูดาว ในคืนใด

คืนที่มีเมฆมาก

คืนเดือนมืด

คืนที่ฝนตก

คืนที่มีพระจันทร์เต็มดวง

About these ads